prawa pacjenta

Posted on by

prawa pacjenta

Każdy pacjent ma prawo do :
– świadczeń zdrowotnych zgodnych a aktualną wiedzą medyczną
– informacji o swoim stanie zdrowia
– zachowania przez osoby udzielające świadczeń medycznych tajemnicy informacji dotyczących leczenia
– wyrażania zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
– poszanowania godności i intymności szczególnie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
– dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych śwadczeń
– do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
– opieki duszpasterskiej- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
– zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza

rzecznik praw

Prawa pacjenta – więcej informacji na stronie http://www.bpp.gov.pl

W przypadku pacjentki po mastektomii Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje protezy piersi na kwotę 250 zł co dwa lata.
Jeżeli cena protezy wybranej przez pacjentkę jest wyższa niż limit refundacji, musi ona dopłacić różnicę pomiędzy ceną protezy a kwotą refundacji.
Protezy piersi są refundowane na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny, wystawianego przez specjalistę onkologa.
Zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego należy pacjentka (osobiście, przez inną osobę w jej imieniu lub drogą pocztową). Zlecenie można zrealizować w sklepie medycznym, który podpisał umowę z NFZ; traci ono ważność po upływie 30 dni od daty jego wystawienia.
Refundacja na perukę przysługuje raz na rok.